Hammeetingen’s landemerke

Foto: LA7HHA, Jan-Asle

Igjen vil Hammeetingen’s mobile mast og landemerke være på plass. Denne er nok velkjent for tidligere besøkere siden K.Bull hvert år har stilt en av sine større kranbiler til disposisjon med vår Hy-Gain AV-680 vertikal i toppen og muligens en Bushcomm BBA-1K trådantenne festet noe lavere.

Vi er så heldig å ha en av våre medlemmer LA2ORA Tommy som er operatør på en stor kransemi som også i år vil stille opp. Krana har et spesiallaget antennefeste som gjør det mulig å få vertikalantenna til å bli vertikal. Og med en maksimal høyde på 37 meter på krana vil antenna også i år bli godt synlige i landskapet rundt utstillingshallen. Antennene vil i å bli benyttet av Hammeetingens stasjon LM2G som vil være operativ fra hallen på de fleste bånd og modes under helga.

Skulle du ha behov for løft, transport eller betongarbeider anbefaler vi at du kontakter

 

Hjertelig takk til K.Bull og Tommy for bidraget!

Lotteri

Vi har også i år et lotteri med mange fine premier i forbindelse med årets arrangement på Gardermoen. Lodder kan bestilles sammen med inngangsbilletter, men selges også fredag og lørdag i informasjonsdisken.

Årets premier:

1. Premie Hytera HM785G BT Zodiac Norge AS
2. Premie Anytone AT-D578UV Pro ChrisTech AS
3. Premie Caltta PH690 GPS BT Sambandsradio.no
4. Premie Rigexpert – Stick 230 ChrisTech AS
5. Premie 100m M&P Airborne 10 Sambandsradio.no
6. Premie Yaesu FT-4XE Permo AS
7. Premie Bokpakke Tema Antenner NRRL
8. Premie Kit – Arduino Startpakke ChrisTech AS
9. Premie NRRL ryggsekk m/Innhold NRRL
10. Premie Velleman loddestasjon ChrisTech AS
11. Premie Balun LDG 4:1 ChrisTech AS
12. Premie Balun LDG 1:1 ChrisTech AS

Som dere ser er det en rekke fine premier som burde være aktuelle for enhver radioamatør. Lodder kan bestilles sammen med inngangsbilletter, men selges også fredag og lørdag i informasjonsdisken ved inngangen. 

Trekning foretas lørdag kveld og vinnernummer annonseres både på kveldens festmiddag og uformell middag. Vinnernummer vil også bli annonsert på Norsk Hammeeting’s hjemmeside og i Amatørradio.

Vi sender en hjertelig takk til alle leverandørene som har bidratt med flotte gevinster!

En lettbygd GPS-klokke for shacken

LA3ZA Sverre presenterer:

Dette er en GPS-styrt klokke basert på en Arduino Mega som har valg mellom nærmere 30 forskjellige skjermbilder på et 20 x 4 LCD display. Den er nå bygget av radioamatører i USA, Canada, Irland og flere andre land.

Klokken oppdaterer seg selv til sommertid ut fra valgt tidssone. Eksempler på skjermbilder er UTC og lokal tid, dagens soloppgang og nedgang, måneoppgang, nedgang, asimuth og elevasjon for sol og måne, dynamisk følging av NCDXF beacons på 20-10 m båndene, binær, oktal, hex-klokke, samt beregning av påske og måneformørkelser de neste årene.

Se https://github.com/la3za/Multi-Face-GPS-Clock for ytterligere informasjon.

Welcome to LA3ZA Sverre Holm, an electronics tinkerer and all around geek with a recent interest in the Arduino. I live in Asker, which is just south of Oslo, and I work at the University of Oslo.

As radio amateur LA3ZA since 2001, I am fascinated by the magic of Morse code and wish I were better at it. 

Sjekk foredragsprogrammet for en full oversikt over foredrag.

Foredrag HF-seksjonens time

LA4LN Tom er tilbake på årets Hammeeting med en oppsummering av HF-seksjonens arbeide og status. Her er områder han vil belyse i sitt foredrag:

  • HF-seksjonens drift
  • HF-diplomer
  • HF-contester
  • HF-saker i IARU
  • HF-båndplaner
  • Digitale modes
  • DX
  • Støy
  • Solutvikling/HF-utbredelse

LA4LN Tom V. Segalstad trenger vel knapt noen introduksjon hos norske radioamatører. Han har vært sentral i norsk amatørradio siden tidlig 70-tallet innenfor radiospeiding, DX-ing, bidragsyter til QST-LA og ikke minst verv innenfor NRRL. Gjennom mange år har hans stemme også blitt velkjent som en av oppleserne på QSL-LA.

I tillegg har han vært en fast bidragsyter til foredragene på Norsk Hammeeting siden den spede start hvor han har holdt lærerike foredrag om mange tema rundt bølgeutbredelse, solaktiviteter og antenner samt HF-seksjonens time.

Presentasjon av foredrag

Norsk Hammeeting har også i år en rekke interessante foredrag på fordragsprogrammet, men det er ikke alltid så lett se ut fra den korte beskrivelsen å forstå hva det dreier seg om. Vi vil derfor komme med en litt mer utvidet beskrivelse av hva utvalgte foredrag skal dreie seg om. Så følg med her på Nyhetsiden!

Først ut er foredraget ‘Radio over Fiber‘:

Radio over fiber har tidligere vært forbeholdt radioteleskoper og kabel-TV distribusjon, men nå er tiden inne for å kaste dine triste gamle koaksialkabler og erstatte de med gule glade fiberkabler!
Foredraget handler om fiberoptikk generelt (kort innføring), radio over fiber – hva det er, hvordan og hvorfor, og går gjennom design av en Mini-Whip antenne med fiberoptisk signalutgang som gir total elektrisk isolasjon mellom mottaker(e) og antenne for å redusere lokal støy.
Avslutter med kort informasjon om hvordan et slikt system ser ut for høyere frekvenser, fra DC til dagslys.

Foredragsholder er Robin, LA2YUA.
Robin har bakgrunn som elektronikkdesigner gjennom snart 10 år, og jobber nå som systemdesigner med fokus på elektro-optikk.
På fritiden er interessene variert fra design av presise radioklokker med fiberoptisk overføring til fuglefotografi og retro-datamaskiner.

Avlegge lisensprøve på Hammeetingen?

Det vil også i år være mulig å avlegge lisensprøve på Norsk Hammeeting for de som ønsker det.  Tidspunkt er fredag kveld med frammøte mellom kl. 18:00 og 19:00 på møterom Norden 1, men man må melde ifra på forhånd at man ønsker å avlegge prøve.

Prøvene vil rettes fortløpende av NKOM og man vil få svar om lisensprøven er bestått i etterkant.

Selve lisensprøven er kostnadsfri, men ved utstedelse av kallesignal vil standard gebyr til NKOM påløpe.

Påmelding på email til lb2cg@radiocom.no

Husk å ta med legitimasjon og kalkulator.

LM2G er aktiv

Norsk Hammeeting’s stasjon LM2G vil også i år være aktiv under arrangementet fra utstillingslokalet på alle HF bånd. Vi prøver å holde stasjonen aktiv i tidsrommet hvor hallen er åpen og det vil også være mulig for lisensierte amatører å kjøre stasjonen med vårt kallesignal. De siste årene har det blitt kjørt en del hundre QSO’er fra Hammeetingen og vi håper at vi i år skal klare et betydelig høyere antall.

Slik som tidligere år på Letohallen vil også K. Bull AS sponse oss med kranbil på Gardermoen slik at vi kan få våre antenner godt opp over bakkenivå.

Nytt av året er at vi i samarbeid med LA5KO Roy vil være operative på tre stasjoner fra LA8W/LN8W Conteststasjon i Rakkestad remote i radioteltet på Norsk Hammeeting. Vi ser for oss å operere samtidige stasjoner på hhv. SSB, CW og digitale modes. Alle som er interessert i å høre (og se) hvordan det er å operere fra en conteststasjon med formidable antenner er velkommen innom LM2G’s radiotelt. For de som ønsker mer informasjon om LA8W/LN8W Conteststasjon i Rakkestad kan man se en bra video her på YouTube.

I forbindelse med at LA8W/LN8W blir tilgjengelig fra Norsk Hammeeting vil det fredag kveld kl. 18:00 bli holdt et foredrag av LA5KO Roy med tittel ‘Remotekjøring med FLEX-radioer‘. Her vil bruk av helgens radio-oppsett bli gjennomgått og forklart. Sett av tid til dette foredraget.

For de som ønsker å få LM2G i loggen vil stasjonen også være sporadisk på lufta fram til åpning av Norsk Hammeeting. Men 3660 kHz +/- QRM på søndager kl 10:30 er nok sikreste mulighet.

Norsk Hammeeting støtter 3Y0J DXPEDITION 2022

Årets planlagte DXekspedisjon til Bouvet øya er antagelig det mest spennende som skjer i amatørverden på lang tid. En av de tre ‘most wanted’ land på DXCC lista som ikke har vært aktivert på mange år og som relativt få av oss har kjørt.

To av planleggerne, LA7GIA – Kenneth og LA7THA – Rune vil holde et foredrag om den planlagte ekspedisjonen med muligheter til å stille spørsmål søndag kl. 10:00 så sett av tid.

3Y0J ekspedisjonen vil også ha en stand i utstillingshallen fredag til søndag hvor det tidvis vil være mulig å få mer informasjon rundt planlegging og gjennomføring.

Norsk Hammeeting har valg å støtte 3Y0J ekspedisjonen økonomisk noe vi også oppfordrer alle andre med mulighet å gjøre. 

Utstillere

Foto: LA7HHA Jan-Asle

En viktig del av Norsk Hammeeting har i alle år vært leverandører som trofast har stilt opp med velassorterte utstillinger. Her har det vært både nyheter og godt innarbeidede varer til glede for besøkende. Slik blir det i 2022 også og avtaler med en del leverandører begynner å komme på plass. Vi vil oppdatere en oversikt fortløpende på utstillersiden.