Bilder fra Norsk Hammeeting 2022

Foto: LA7HHA Jan-Asle/LB2CG/Bjørn Kopiering/gjenbruk ikke tillatt