Hammeetingen’s landemerke

Foto: LA7HHA, Jan-Asle

Igjen vil Hammeetingen’s mobile mast og landemerke være på plass. Denne er nok velkjent for tidligere besøkere siden K.Bull hvert år har stilt en av sine større kranbiler til disposisjon med vår Hy-Gain AV-680 vertikal i toppen og muligens en Bushcomm BBA-1K trådantenne festet noe lavere.

Vi er så heldig å ha en av våre medlemmer LA2ORA Tommy som er operatør på en stor kransemi som også i år vil stille opp. Krana har et spesiallaget antennefeste som gjør det mulig å få vertikalantenna til å bli vertikal. Og med en maksimal høyde på 37 meter på krana vil antenna også i år bli godt synlige i landskapet rundt utstillingshallen. Antennene vil i å bli benyttet av Hammeetingens stasjon LM2G som vil være operativ fra hallen på de fleste bånd og modes under helga.

Skulle du ha behov for løft, transport eller betongarbeider anbefaler vi at du kontakter

 

Hjertelig takk til K.Bull og Tommy for bidraget!