3D Printing i hallen

Vi får besøk av vår egen LA9DTA/Per som vil demonstrere live koding av 3D printere i hallen. Per vil også ta med noen av sine produkter som han har produsert i sin maskinpark med 3D printere. Per jobber til daglig med komplekse flynavigasjonssystemer på hovedflyplassen, så her er anledningen god for å få med noen gode råd på veien, hvis du skulle ha tekniske utfordringer.

Per tar også med sin loddebolt, så her blir det også mulig å få bistand med komplekse loddinger.