Lisensprøve

Det vil også i år bli mulig å gå opp til lisensprøve på hammeetinga. NKOM vil være tilstede og prøva blir rettet umiddelbart etter avlagt prøve. De som består får da tildelt sitt nye kallesignal samme dag.

På grunn av at det i år vil foregå mye på en dag vil det være nødvendig med  forhåndspåmelding til lb2cg@radiocom.no innen 13. april med fullt navn, adresse og fødselsdato.

Ytterligere info kan fåes på telefon 909 54 848.

Påmeldte møtes i det lille møterommet kl. 12:00. Husk å ta med legitimasjon, penn og kalkulator.

Husk at NRRL selger læreboka Veien til internasjonal radioamatørlisens som gir en god innføring i pensum for prøven.