NKOM har meldt sin ankomst

NKOM har bekreftet at de vil delta på årets Hammeeting på Jessheim, lørdag 15 april. De vil avholde det etterspurte og alltid populære foredraget «NKOMs time». I tillegg vil de forestå lisensprøve i løpet av dagen.

For orden skyld, NKOM eller nasjonal kommunikasjonsmyndighet som det også kalles, er tilsyns- og forvaltningsmyndigheten for tjenester innenfor post og elektronisk kommunikasjon i Norge. NKOM har som overordnet mål å legge til rette for et likeverdig og sikkert tilbud at post og ekom-tjenester over hele landet.

NKOM fører tilsyn med en rekke lover og forskrifter. For norske radioamatører så er det «Forskrift om radioamatørlisens» som regulerer virksomheten vår med tildeling av radiofrekvenser og bruk av radioutstyr.