Hvordan bli QRV på QO-100 satellitten

«Det nye 20m bandet over satellitt»

Foredrag av Ivar, LA9TKA. Lørdag fra kl 15.30.

Foredrag er ment som en grunnforklaring på hva som skal til for å
bli aktiv over den nye geostasjonære amatørsatellitten QO-100.

Velkommen!