Tilbakebetaling

Innbetalt billetter, lodd og utvidet junkbord er nå tilbakeført fra Hammeetingen og kommer forhåpentligvis inn på hver enkelts konto iløpet av kort tid. Alle tilbakeføringene er foretatt til samme konto som det er innbetalt fra.

Skulle det oppstå noen problemer med tilbakeføring vennligst ta kontakt LA9XKA@hammeeting.no