Trekning lotteri 2022

Det bli i kveld foretatt trekning av lotteriet for Norsk Hammeeting 2022:

1. Premie Hytera HM785G BT Zodiac Norge ASLodd nummer 0354
2. Premie Anytone AT-D578UV Pro ChrisTech AS   Lodd nummer 0542 
3. Premie Caltta PH690 GPS BT Sambandsradio.no   Lodd nummer 0253
4. Premie Rigexpert – Stick 230 ChrisTech AS   Lodd nummer 0779
5. Premie 100m M&P Airborne 10 Sambandsradio.no   Lodd nummer 0565 
6. Premie Yaesu FT-4XE Permo AS  Lodd nummer 1379 
7. Premie Bokpakke Tema Antenner NRRL   Lodd nummer 0760
8. Premie Kit – Arduino Startpakke ChrisTech AS   Lodd nummer 0846
9. Premie NRRL ryggsekk m/Innhold NRRL   Lodd nummer 0142
10. Premie Velleman loddestasjon ChrisTech AS   Lodd nummer 0092
11. Premie Balun LDG 4:1 ChrisTech AS   Lodd nummer 0258
12. Premie Balun LDG 1:1 ChrisTech AS   Lodd nummer 0206  

Premier i rødt er ikke avhentet så sjekk loddene dine!

Vi gratulerer de heldige vinnerne!

Uavhentet gevinst? Send oss en epost på post@hammeeting.no

Junk-bord

Vi er nå i den situasjon at det er kun få ledige bord igjen for junk-salg så nå er det førstemann til mølla som gjelder. Det medfører også at det ikke vil være mulig å kjøpe bordplass uten forhåndsbestilling eller utvide med antall bord ved ankomst. 

Årets Hammeeting setter nå en solid rekord i antall forhåndsolgte junk-bord og det kommer til å bli masse interessante objekter for alle og enhver. 

Velkommen!

DMR på Hammeetingen

NRRL tar med seg DMR repeateren LD1HQ på Norsk Hammeeting. Denne blir tatt med og satt opp i nærheten av utstillingsområdet.

Frekvens: 432.800MHz / 434.800MHz

Color code: 1

TS1 har 242 statisk linket. TS2 brukes til dynamisk linking.

Repeateren er linket mot Brandmeister.

Hvordan bli QRV på QO-100 satellitten

«Det nye 20m bandet over satellitt»

Foredrag av Ivar, LA9TKA. Lørdag fra kl 15.30.

Foredrag er ment som en grunnforklaring på hva som skal til for å
bli aktiv over den nye geostasjonære amatørsatellitten QO-100.

Velkommen!

Hammeetingen’s landemerke

Foto: LA7HHA, Jan-Asle

Igjen vil Hammeetingen’s mobile mast og landemerke være på plass. Denne er nok velkjent for tidligere besøkere siden K.Bull hvert år har stilt en av sine større kranbiler til disposisjon med vår Hy-Gain AV-680 vertikal i toppen og muligens en Bushcomm BBA-1K trådantenne festet noe lavere.

Vi er så heldig å ha en av våre medlemmer LA2ORA Tommy som er operatør på en stor kransemi som også i år vil stille opp. Krana har et spesiallaget antennefeste som gjør det mulig å få vertikalantenna til å bli vertikal. Og med en maksimal høyde på 37 meter på krana vil antenna også i år bli godt synlige i landskapet rundt utstillingshallen. Antennene vil i å bli benyttet av Hammeetingens stasjon LM2G som vil være operativ fra hallen på de fleste bånd og modes under helga.

Skulle du ha behov for løft, transport eller betongarbeider anbefaler vi at du kontakter

 

Hjertelig takk til K.Bull og Tommy for bidraget!

Lotteri

Vi har også i år et lotteri med mange fine premier i forbindelse med årets arrangement på Gardermoen. Lodder kan bestilles sammen med inngangsbilletter, men selges også fredag og lørdag i informasjonsdisken.

Årets premier:

1. Premie Hytera HM785G BT Zodiac Norge AS
2. Premie Anytone AT-D578UV Pro ChrisTech AS
3. Premie Caltta PH690 GPS BT Sambandsradio.no
4. Premie Rigexpert – Stick 230 ChrisTech AS
5. Premie 100m M&P Airborne 10 Sambandsradio.no
6. Premie Yaesu FT-4XE Permo AS
7. Premie Bokpakke Tema Antenner NRRL
8. Premie Kit – Arduino Startpakke ChrisTech AS
9. Premie NRRL ryggsekk m/Innhold NRRL
10. Premie Velleman loddestasjon ChrisTech AS
11. Premie Balun LDG 4:1 ChrisTech AS
12. Premie Balun LDG 1:1 ChrisTech AS

Som dere ser er det en rekke fine premier som burde være aktuelle for enhver radioamatør. Lodder kan bestilles sammen med inngangsbilletter, men selges også fredag og lørdag i informasjonsdisken ved inngangen. 

Trekning foretas lørdag kveld og vinnernummer annonseres både på kveldens festmiddag og uformell middag. Vinnernummer vil også bli annonsert på Norsk Hammeeting’s hjemmeside og i Amatørradio.

Vi sender en hjertelig takk til alle leverandørene som har bidratt med flotte gevinster!

En lettbygd GPS-klokke for shacken

LA3ZA Sverre presenterer:

Dette er en GPS-styrt klokke basert på en Arduino Mega som har valg mellom nærmere 30 forskjellige skjermbilder på et 20 x 4 LCD display. Den er nå bygget av radioamatører i USA, Canada, Irland og flere andre land.

Klokken oppdaterer seg selv til sommertid ut fra valgt tidssone. Eksempler på skjermbilder er UTC og lokal tid, dagens soloppgang og nedgang, måneoppgang, nedgang, asimuth og elevasjon for sol og måne, dynamisk følging av NCDXF beacons på 20-10 m båndene, binær, oktal, hex-klokke, samt beregning av påske og måneformørkelser de neste årene.

Se https://github.com/la3za/Multi-Face-GPS-Clock for ytterligere informasjon.

Welcome to LA3ZA Sverre Holm, an electronics tinkerer and all around geek with a recent interest in the Arduino. I live in Asker, which is just south of Oslo, and I work at the University of Oslo.

As radio amateur LA3ZA since 2001, I am fascinated by the magic of Morse code and wish I were better at it. 

Sjekk foredragsprogrammet for en full oversikt over foredrag.

Foredrag HF-seksjonens time

LA4LN Tom er tilbake på årets Hammeeting med en oppsummering av HF-seksjonens arbeide og status. Her er områder han vil belyse i sitt foredrag:

  • HF-seksjonens drift
  • HF-diplomer
  • HF-contester
  • HF-saker i IARU
  • HF-båndplaner
  • Digitale modes
  • DX
  • Støy
  • Solutvikling/HF-utbredelse

LA4LN Tom V. Segalstad trenger vel knapt noen introduksjon hos norske radioamatører. Han har vært sentral i norsk amatørradio siden tidlig 70-tallet innenfor radiospeiding, DX-ing, bidragsyter til QST-LA og ikke minst verv innenfor NRRL. Gjennom mange år har hans stemme også blitt velkjent som en av oppleserne på QSL-LA.

I tillegg har han vært en fast bidragsyter til foredragene på Norsk Hammeeting siden den spede start hvor han har holdt lærerike foredrag om mange tema rundt bølgeutbredelse, solaktiviteter og antenner samt HF-seksjonens time.