Lisensprøve

Det vil også i år bli mulig å gå opp til lisensprøve på hammeetinga. NKOM vil være tilstede og prøva blir rettet umiddelbart etter avlagt prøve. De som består får da tildelt sitt nye kallesignal samme dag.

På grunn av at det i år vil foregå mye på en dag vil det være nødvendig med  forhåndspåmelding til lb2cg@radiocom.no innen 13. april med fullt navn, adresse og fødselsdato.

Ytterligere info kan fåes på telefon 909 54 848.

Påmeldte møtes i det lille møterommet kl. 12:00. Husk å ta med legitimasjon, penn og kalkulator.

Husk at NRRL selger læreboka Veien til internasjonal radioamatørlisens som gir en god innføring i pensum for prøven.

NRRL har meldt sin ankomst

Vi kan med glede ønske velkommen NRRL til årets arrangement lørdag 15 april. Radioamatørenes organisasjon i Norge har vært tilstedeværende på arrangementet gjennom alle år, og intet unntak i år. Det er vi i LA2G svært glade for.

NRRL vil i år sponse inngangsbilletten for sine medlemmer i sin helhet. Det betyr at du – med gyldig medlemskap – kommer gratis inn på årets hammeeting. Det legges også opp til at det kan tegnes medlemskap i NRRL før inngang.

NRRL vil også gjøre seg tydelig på flere måter under arrangementet, men dette vil vi publisere etterhvert.

Felles middag lørdag 15 april etter Hammeetingen

Det vil bli reservert bord i restauranten på Quality Airport Hotel Gardermoen kl. 20.00 den 15 april. Det vil bli servert middagsbuffet med varme og kalde retter med stort utvalg til kr. 565,- pr. person. Den enkelte må selv bestille bord direkte med resepsjonen på hotellet på e-post q.gardermoen@choice.no

Husk å påfør antall personer og at det gjelder fellesbordet til Norsk Hammeeting lørdag kl.2000.

Norsk Hammeeting er kun formidler av dette uformelle arrangementet. All dialog må skje direkte med hotellet. Vi håper likevel flest mulig kan delta. Flere av oss planlegger selv å delta her etter at vi har ryddet opp etter oss i hallen.

NKOM har meldt sin ankomst

NKOM har bekreftet at de vil delta på årets Hammeeting på Jessheim, lørdag 15 april. De vil avholde det etterspurte og alltid populære foredraget «NKOMs time». I tillegg vil de forestå lisensprøve i løpet av dagen.

For orden skyld, NKOM eller nasjonal kommunikasjonsmyndighet som det også kalles, er tilsyns- og forvaltningsmyndigheten for tjenester innenfor post og elektronisk kommunikasjon i Norge. NKOM har som overordnet mål å legge til rette for et likeverdig og sikkert tilbud at post og ekom-tjenester over hele landet.

NKOM fører tilsyn med en rekke lover og forskrifter. For norske radioamatører så er det «Forskrift om radioamatørlisens» som regulerer virksomheten vår med tildeling av radiofrekvenser og bruk av radioutstyr.