Vegbeskrivelse med bil

Hamlotteri 2017 trekning

Foredragsprogrammet

Program Lørdag 1. april

Anker 1

Anker 2

Anker 3+4

Sedsvoll 1+2

0900-1000

 

 

Sambandstjenesten

Aktiviteter gjennomført i 2016, samt planer videre for 2017

Felles Ressurs Register (FRR)

LA5FSA Jørn

Hvordan lage kretskort for noen hundrelapper til ditt amatørprosjekt

LA7BO Halvor

Workshop for arrangører av radioamatørkurs

LB0K Peter/LA1TNA Per-Dagfinn

1000-1100

 

 

 

Årsmøte

LA-DX-group

55 år med LORAN C på Jan Mayen

Bjørn Fredriksen

Veien til månen (og tilbake) på 23 cm

LA4ANA Robert

DFC, Direct Fourier Conv.

Advanced algorithms for noise blanking and noise red.

LA2NI  Kjell

1100-1200

 

 

 

 

Om Clublog og  noe om propagasjon

G7VJR Michael Wells

Arctic tracker

LA7ECA Øyvind

JT65/JP9. Teori, praktik, teknik. Med analog/SDR-radio.  Demo,  Framtid

SM0JZT Tilman

 

 

1200-1300

 

 

Om TL8AO.

LA7GIA Kenneth

LUNSJ

LUNSJ

LUNSJ

LUNSJ

Sambandstjenesten Innlandet årsmøte

LB4CD Ola-Matti LA6ETA Henrik

1300-1400

 

 

LUNSJ

LUNSJ

LUNSJ

LUNSJ

LUNSJ

LUNSJ

LUNSJ

LUNSJ

1400-1500

 

 

 

Informasjon om 3Y0Z i 2018

LA6VM Erling

CONTEST-FORUM

14:00  Velkommen på vegne av LA Contest Club og NRRL v/LA5KO Roy

14:05  Status for contesting i Norge v/LA5KO Roy

14:15  Norske contester – Hvordan komme i gang v/

15:00  Nye LA8W - En norsk storstasjon under oppbygging  v/LA5KO Roy

15:45  Resultater for norske og nordiske contester, samt utdeling av plaketter v/LB3RE Stein-Roar

16:15  LA Contest Club – Årsmøte

LA5KO Roy

NKOMs time.  Info om radioamatørsaker i NKOM og forskriftene om ekomutstyr som kom i 2016.

Nancy Sangvik og Tarjei Austegard, NKOM

Amerikansk lisensprøve

https://tinyurl.com/grup894

Thomas LA3PNA

 

1500-1600

 

 

 

WINLINK LA3F

winlink - introduksjon

winlink - klient

Follogruppens Winlinkteam:

LA5ABA Jørn, LB3VE Tore, LA7UM Finn

HF-seksjonens time

LA4LN Tom

 

 

1600-1700

Simulcastnettet i innlandet.

 

LA6ETA Henrik LA4AMA Roar og LA7WLA Audun

 

EMC-komiteens time

LA7BO Halvor

 

 

 

1000-1100  55 år med LORAN C på Jan Mayen  v/ Bjørn Fredriksen:

 

1: Presentasjon av Jan Mayen og filmprosjektet mitt

2: Værvarslingas historie fra 1920 til krigsårene. Restene idag

3: Garnisonen i 1942 med operasjon av radiostasjonen på film. Restene idag

4: Byggingen av den nye metstasjonen i 1949 med operasjon av radiostasjon på film. Restene idag.

, , , ,

5: Byggingen av Loran stasjonen i 1958-60. Operasjon av radiostasjonen for kommunikasjon innen Loran kjeden. Film fra 60 og 68/69.

6: Operasjon av amatørrradio i "Tikkebu” i 1960. Film.

Salg av min film om 55 år drift av Loran C på Jan Mayen (og Norge)

1100-1200  SM0JZT  Tilman Thulesius bjuder på muntlig och bildlig presentation av en artikel om JT65 i tidningen QTC, från december 2016.

 

Presentationen handlar om det fantastiska modulationssättet JT65. Tänk dig att du når hur långt som helst med ett modulationssätt som klarar av att detektera 10 gånger svagare signaler än vad en duktig CW-operatör klarar av. Dessutom med full felkorrigering. För bra för att vara sant. Att du dessutom lätt som en plätt kan komma igång själv skadar inte.

Inspiration och förhoppningsvis en hel del underhållning bjuds det på."

1000-1100  Veien til månen og tilbake v/ LA4ANA Robert Herber

Min presentasjon "Veien til månen (og tilbake) på 23 cm" handler om å bygge en EME (Earth-Moon-Earth) stasjon for moonbounce på 23 cm båndet. Hva man trenger, hva det koster og hva resultatene blir.

0900-1000 Sambandstjenesten  v/ LA5FSA Jørn

Sambandstjenesten ønsker å holde et foredrag  lørdag 1. april i forbindelse med Norsk Hammeeting.

Ønsker å informere om aktiviteter gjennomført i 2016, samt planer videre for 2017

Vil også informere om opprettelse og deltagelse i Felles Ressurs Register (FRR)

1400-       Amerikansk lisensprøve v/ Thomas LA3PNA

Informasjon rundt lisensprøve for amerikansk lisens.

Etter ønske forsøker vi å gjennomføre lisensprøve for amerikansk lisens (FCC) i Norge på vegne av ARRL.  Eksamen blir arrangert 1. april kl. 1400 på Norsk Hammeeting. http://www.hammeeting.no/ Se:  https://tinyurl.com/grup894

1600-1700 Simulcastnettet i innlandet

v/LA6ETA Henrik med god støtte fra LA4AMA Roar og LA7WLA Audun

 

Det blir et raskt overblikk over tidslinjen bakover før vi tar en gjennomgang på oppbygging av «innlandsnettet» og QTH’er.

Så tar vi et dypdykk inn i simulcastens mange gleder og sorger. Veien til Simulcast er smal og kronglete, vi har prøvd den brede vei og gått i veldig

mange av de fellene som finnes. Det kan nevnes GPS-sync, audio-nivå, de-/pre-emphasis, lave vs. høye subtoner, audio-filtrering, voting og rssi-nivåer

(har ikke noe med simulcast å gjøre da) og masse andre lærerike feller.

Vi runder av med et raskt blikk fremover mot «det endelige målet».

1000-1100 SDR-nytt v/  LA2NI Kjell

Det jeg skal snakke om er :

1:DFC, Direct Fourier Conversion, en annen måte å behandle data i en DDC/DUC SDR Radio. Utdrag fra foredrag av VK6PH, Phil Harman.

2: Advanced Algorithms for Noise Blanking and Noise Reduction.   Med lydfiler som eksempel. Utdrag fra foredrag av NR0V, Warren C. Pratt.

0900-1100 Workshop for arrangører av kurs

Har du lurt på korleis Bergensgruppen greier å få inn så mange kandidater til kurset mot radioamatørprøven ‘kvart’ år???

Eller korleis Oslogruppen får så mange av dei nye amatører å hengje med etter prøven?

Disse og andre spørsmål rundt å komme i gong med eit kurs og endå meir viktig, å få frem nye amatører, vil komme frem under ein Workshop ved Norsk Hammeeting på Letohallen kl:09 den 1.april.

Me opmodar alle som er interessert i å få nye folk med i denne verdsomspennade hobbyen til å kome og dele dine ideer med andre, eg håper på ny inspirasjon.

 

Dokumenter

Foredragsprogram PDF

Gardermogruppen av NRRL arrangør av Norsk Hammeeting. Postboks 276 2051 JESSHEIM

Vi bruker cookies på våres nettsider for å bedre brukeropplevelsen og til statistikkformål. Godtar du dette og vil bruke siden som før klikk her, eller les mer.