Vegbeskrivelse med bil

Hamlotteri 2017 trekning

Vegbeskrivelse med bil

Hvordan kommer vi til Norsk Hammeeting, Letohallen
 
GPS-kordinater
  
N 600 14´ 58"
E 110 10´ 48"
 
Vegbeskrivelse
   
E6 sørfra:
Følg E6 nordover forbi avkjøring til Gardermoen. Fortsett på E6 nordover i ca. 8 km. Ta av E6 ved skilt K54, Dal-krysset, Nannestad/Roa. Kjør opp i rundkjøringen. Rundkjøringen ligger på toppen av en lang oppoverbakke ved Statoil. Kjør ut av rundkjøringen 3. avkjøring skiltet hotell, følg skilting til LetoHallen.
  
E6 nordfra:
Ca. 6 km, etter Nebbenes kroer og Shellstasjon, ta av E6 ved skilt K54, Dal-krysset og Nannestad/Roa, kjør opp i rundkjøring. Kjør ut av rundkjøringen 1. avkjøring skiltet hotell, følg skilting til LetoHallen.
   
Talk-inn via Mistbergrepeateren (LA9ER) 145.7375 / 145.1375 fra 0800 til 1100 lørdag

Gardermogruppen av NRRL arrangør av Norsk Hammeeting. Postboks 276 2051 JESSHEIM

Vi bruker cookies på våres nettsider for å bedre brukeropplevelsen og til statistikkformål. Godtar du dette og vil bruke siden som før klikk her, eller les mer.