Takk for i år!

Så er årets Norsk Hammeeting historie og vi håper dere alle føler at dere har hatt en fin helg.

Vi vil på vegne av LA2G – Gardemogruppen av NRRL takke alle som har gjort årets arrangementet mulig, foredragsholdere, sponsorer, utstillere og selgere. At NRRL, LA-DX Group og LA Contest Club også la sine årsmøter, jubileumsarrangement og sammenkomster til denne arenaen medfører at dette blir av enda større interesse blant radioamatørene. Og ikke minst vil vi takke alle som tok turen til Letohallen denne helgen for å være med på arrangementet!

Vi vil også minne om at vi har fått fem nye radioamatører denne helgen og ønsker dem hjertelig velkommen i våre rekker.

Har du ikke sjekket om du har vunnet på årets lotteri kan du gjøre det her.

Presentasjoner fra et utvalg foredrag finner du også her.

Håper vi sees igjen 5.-7.april 2019!