FOREDRAGSLISTEN BEGYNNER Å TA FORM

I tradisjons tro så vil Hammeetingen fylles opp med mange interessante aktiviteter, når denne går av stabelen i LETO ARENA (det nye navnet på Letohallen) 17-19 april 2020. Foredragene på lørdagen er intet unntak. LA-DX Group deltar som tidligere år og bidrar med å fylle opp foredragslisten.

Vi kan allerede nå avsløre at LA-DX group har invitert oppfinneren av FT8 – Professor Joseph Taylor, K1JT. Foredraget hans har tittelen «DXing with WSJT-X: FT8, FT4 and beyond. Vi vil tro at dette vil fatte manges interesse.

Her vil det komme mye spennende, som vi vil komme nærmere tilbake til.