Foredrag 2018

Vi har fått tillatelse til å legge ut noen av presentasjonene som ble benyttet i forbindelse med foredragene på Hammeetingen 2018.

SM0JZT TilmanModern amatörradioteknik – vi tittar in i fram och nutid

LA4ANA RobertVeien til månen (og tilbake) – 23cm EME

Vivianne JodalenHF Kommunikasjon og propagasjon i nordområdene

LA5KO RoyCQ DX CW 2018 LN8W – Den hittil største testsatsing i Norge

4O3A RankoIP SO2R Contesting

4O3A RankoMulti Single Operation Strategies

Vi takker foredragsholderne for muligheten til å publisere presentasjonenen!