Trekning lotteri HAMMEETING 2018

Resultatet av trekning årets lotteri:

 1. gevinst:  Lodd nr. 477
 2. gevinst:  Lodd nr. 956
 3. gevinst:  Lodd nr. 646
 4. gevinst:  Lodd nr. 616
 5. gevinst:  Lodd nr. 226
 6. gevinst:  Lodd nr. 4
 7. gevinst:  Lodd nr. 247
 8. gevinst:  Lodd nr. 112
 9. gevinst:  Lodd nr. 253
 10. gevinst:  Lodd nr. 685
 11. gevinst:  Lodd nr. 150
 12. gevinst:  Lodd nr. 932

Vi gratulerer vinnerne!

Kunngjøring vil også bli foretatt i amatørradio og NRRL’s hjemmeside. Gevinster må hentes før 31. juni 2018, uavhentet gevinst tilfaller arrangøren.

For uavhentet gevinst vennligst kontakt lb2cg@radiocom.no evt. telefon 90954848