INFORMASJON VEDRØRENDE TRANSPORT TIL/FRA LETOHALLEN

For de som kommer med tog til Eidsvoll Verk; send en SMS med forventet ankomst til LB2FG/Arvid på telefon 906 93 456. Denne transporten er gratis.

For de som skal bo på Scandic så gjelder følgende;

Vi setter opp minibuss mellom Scandic og Letohallen. Siden vi leier denne transporten må vi ta en avgift på kr. 100 per person per tur.

Følgende avgangstider til LETO-hallen gjelder:

Fredag: kl1630 og kl 1800
Retur til Scandic kl.2230

Lørdag: kl.0830, kl.0930 og kl.1830
Retur til Scandic kl. 1730 og 2330

Søndag: kl.0830 og kl.0930
Ingen retur til Scandic.