4O3A Ranko Boka kommer!

4O3A, Ranko Boka, er en av Europas mest feterte contestere. Han har en
megastasjon i Montenegro der han har vunnet flere contester fra. Han har
også deltatt ved andre store contest-operasjoner rundt forbi verden som gitt
topplasseringer.

4O3A er en god tekniker og en god businessmann. Han eier og driver et stort
telekomfirma i Montenegro, og han har utviklet og selger mye avansert
ham-utstyr.

Kom til Contest Forum under Norsk Hammeeting i Letohallen 14. april for å
høre om Rankos erfaringer og kunnskaper !