Vinnere i årets lotteri 2019

Vinnere i årets lotteri:

Lodd nr. 1128  – Rigexpert AA-230Zoom (ChrisTech AS)
Lodd nr.   609  – Hytera PD485U m/GPS/BT (Zodiac Norge AS)
Lodd nr.   382  – Rigexpert WTI-1 (Simarud Electronic AS)
Lodd nr.    44  – 6m beamantenne kit (Eidolon AS)
Lodd nr.   380  – Dipolantenne 80/40 1K (Simarud Electronic AS)
Lodd nr.   733  – Stor bokpakke (NRRL)
Lodd nr.   618  – Gavekort 30€ (Mastrant)

Vi gratulerer vinnerne!

Kunngjøring vil også bli foretatt i amatørradio og NRRL’s hjemmeside. Gevinster må hentes før 31. juni 2019, uavhentede gevinst tilfaller arrangøren.

For uavhentet gevinst vennligst kontakt lb2cg@radiocom.no evt. telefon 90954848

Program

Fredag:

Hallen åpner for publikum kl. 17:00

Lisensprøve fra kl. 18:00

Hallen stenger kl. 21:00

Restaurant Wergeland serverer à la carte kl. 17:00 til 21:30

Lørdag:

Hallen åpner kl. 09:00

Foredragsprogrammet starter kl. 10:00

Sjekking av QSL-kort for DXCC

NKOM i hallen etter foredrag

Hallen stenger kl. 18:00

Festmiddag i Restaurant Wergeland og uformell middag i Søylesalen starter kl. 19:00

Søndag:

Hallen åpner kl. 09:00

NRRL generalforsamling starter kl. 10:00

Avslutning kl. 13:00

Utvidet meny i disken i hotellobbyen

Vi ønsker vel møtt!